Hvad søger du?

Erhvervskort 2023/2024

Erhvervskort - et skattefrit personalegode for fastansatte

Erhvervskort - et skattefrit personalegode for fastansatte 2023/2024

Erhvervskort - et skattefrit personalegode for fastansatte

Erhvervskort - et skattefrit personalegode for fastansatte
Du kan ansøge om et Erhvervskort, hvis du er fastansat på ubestemt tid.

Ansøgningsfristen er d. 14. november 2023 og kortet vil være gyldigt pr. 1. januar 2024. Eller ansøgningsfrist 14. juni 2024 og kortet vil være gældende pr. 1. august 2024. Kortet leveres via en SMS-løsning. Der kan søges om Erhvervskort to gange om året - gældende fra 1. januar  og 1. august. 

Et Erhvervskort er egentlig blot et årskort (Periodekort) til bus, tog og metro, som Ishøj Kommune køber og formidler til dig. Du får rabat og en fast pris for et år ad gangen samt en skattefordel. Kortets pris trækkes fra din bruttoløn med 1/12 hver måned. Pension og feriepenge berøres ikke. Befordringsfradrag kan ikke anvendes på samme strækning. Ved over 50 km t/r mellem hjem og arbejde kan det ikke svare sig. Ved under 50 km t/r kan du spare op til halvdelen af udgiften.

Hvem har gavn af ordningen?

De fleste med kortere end 25 km hver vej til og fra arbejde (op til 50 km t/r) får en økonomisk gevinst – medregnet tab af et eventuelt befordringsfradrag ved at skifte til Erhvervskort. Selv ved fortsat brug af bil 8-10 dage om måneden, spares der penge i forhold til at pendle i bil hver dag. Har du længere end 50 km tur/retur kan et Erhvervskort typisk ikke betale sig.

Er du overvejende cyklist, sparer du penge med et Erhvervskort, hvis du i dag bruger Rejsekort mere end 5-6 dage om måneden. Nuværende brugere af offentlig transport sparer typisk 1/4-1/2 af deres nuværende udgifter til pendling, hvis den daglige tur er under ca. 20 km (40km t/r).

Er du i tvivl om Erhvervskortordningen er en fordel for dig, kan du foretage en personlig prisberegning via skatteberegneren, som du finder på dette link: https://www.dsb.dk/Erhverv/skatteberegner/

For at få et Erhvervskort, skal du være fastansat på ubestemt tid. Hold øje med frist for ansøgning om Erhvervskort på Intranettet - opslag er normalt fra midten af juni og oktober måned.

Ansøgningsfrist er d. 14. november 2023 gældende pr. 1. januar 2024 eller 14. juni 2024 gældende pr. 1. august 2024

Sådan fungerer det

Erhvervskortet leveres til din mobiltelefon som SMS-kort den 1. dag i måneden – og derefter i 12 på hinanden følgende måneder.

Første gang du får en SMS-besked er den 1.januar 2024 eller 1. august 2024. Herefter fornyes Erhvervskortet igen automatisk ved endt gyldighedsperiode.

Du behøver ikke en moderne ”smartphone” for at løsningen fungerer, en 10 år gammel mobiltelefon f.eks. en Nokia virker fint.

Når du har ”Bestilt” Erhvervskortet, hæfter du for kortet i 12 mdr. Dvs. du kan først opsige Erhvervskortet efter 12 måneder.

På hjemmesiden www.workplus.dk kan du også finde priser og udregne din besparelse ved at have et Erhvervskort.

Hvis du vil ansøge om et Erhvervskort, følges nedenstående vejledning.

På hjemmesiden www.dsb.dk/erhverv skal man tilmelde sig – via boksen ”Log ind”

Tast nedenstående i feltet Log ind

Brugernavn: (her tastes; 11931316)

Adgangskode: (her tastes; ishoj)

Tryk på: Log ind

Opret et personligt logon og udfyld tilmeldingsformularen med dine personoplysninger under Medarbejder - Tryk på din mailadresse.

Der skal udfyldes følgende:

Mobilnummer – kan kun være mobil, da DSB sender SMS hertil

Medarbejder nummer (står på din lønseddel)

Fulde navn (fornavne i første felt og efternavn i det andet felt)

Adresse, postnr. og by

Fødselsdag og år – det vælges via rullemenuen

Telefon – kan være et andet nummer end mobil nr. Mobil står øverst.

E-mail – som helst skal være din ”ishøj-mailadresse” (…...dk)

Klasse – der kan kun vælges ”Standard”

Afdeling eller driftssted – der vælges via rullemenuen

Antal zoner – og hvilke zoner

Mit abonnement skal starte – der kan kun vælges 1. januar  eller 1. august 

Periode – der kan kun vælges 12 måneder

Har du inden for de sidste 6 måneder haft pendler/periodekort

Bestil – klik på ”Bestil” for at afslutte bestilling af Erhvervskort

Afvent godkendelse af administratoren i din virksomhed. Når din administrator har godkendt din anmodning om oprettelse modtager du bekræftigelse pr. mail.

Når du er godkendt til bestilling af Erhvervskort skal du logge på www.dsb.dk/erhverv med dit personlige brugernavn og adgangskode.

NB: Husk at medbringe gyldigt ID, når du rejser med dit SMS-Erhvervskort.

Som ID accepteres pas, kørekort eller sygesikringsbevis.

Spørgsmål/ændring om Erhvervskortet til erhvervskort@dsb.dk eller tlf.nr. 70 13 14 15, tast 5.

Med venlig hilsen

Stabscenter Økonomi

Nedenfor kan du læse lidt mere om ofte stillede spørgsmål og svar om Erhvervskortet.

·        Binder man sig med et DSB Erhvervskort? – Ja, du og din arbejdsplads indgår en bruttolønsaftale, som strækker sig over 12 måneder, uden mulighed for pauser ved fx afholdelse af ferie eller andet fravær. Til gengæld giver DSB rabat i forhold til den ordinære pris på et tilsvarende periodekort. Hertil kommer din individuelle skattebesparelse som opnås via bruttoløntrækket – for nogle betyder det helt op til 50 % i forhold til et normalt månedskort.

·        Kan man ændre zoner midt i en periode? – Zoneændringer kan i visse tilfælde lade sig gøre. Kontakt Ishøj Kommune, att.: Lønteamet på telefon 43 57 7300 eller via fælles mail 7300.dk for nærmere information.

·        Jeg cykler om sommeren. Kan jeg få et kort, der kun gælder i vinterhalvåret?  - Nej, bruttolønsaftalen forudsætter en 12 måneders periode og kan ikke sættes i bero.

·        Kan man rejse i sin fritid på DSB Erhvervskortet? – Erhvervskortet kan bruges døgnet rundt alle ugens dage året rundt. Kortet er primært beregnet til pendling og ture i arbejdstiden, men kan også bruges privat op til 96 ture om året. Privat brug af kortet kontrolleres ikke. 

·        Kan man have børn med på rejsen, når man anvender DSB Erhvervskort? – Ja, op til 2 børn under 12 år.

·        Beholder man sit Erhvervskort ved fratrædelse? - Nej, kortet er købt og betalt af din arbejdsplads. Du skal selv sørge for at meddele Lønteamet om opsigelse, ved fratrædelse eller barsel.

·        Jeg pendler fra Sverige. Kan jeg benytte mig af ordningen? – Nej, Erhvervskortet gælder kun transport inden for den danske grænse.

·        Hvad gør jeg, hvis jeg skifter mobilnummer/-abonnement? – Du skal kontakte Lønteamet i Ishøj Kommune. Lønteamet kontakter herefter DSB Erhverv og beder DSB om at ændre opsætningen på dit DSB Erhvervskort. HUSK at varslet for ændringer er på 30 dage.

·        Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til at slette beskeden fra min mobiltelefon? - Du sender en SMS med beskeden GENSEND til 1415, hvorefter Erhvervskortet straks gensendes til din mobil.

·        Hvad sker der hvis jeg har slukket min telefon eller er uden for mobildækning ved leveringstidspunktet? – Du sender SMS med teksten GENSEND til 1415, hvorefter Erhvervskortet gensendes til din mobiltelefon.

På hjemmesiden https://www.dsb.dk/Erhverv/skatteberegner/ kan du udregne din egen besparelse.

Spørgsmål om erhvervskortet kan sendes til DSB via på mail: erhvervskort@dsb.dk

Eller du kan ringe til telefon nr. 70 13 14 15, tast 5.

NB: Husk at medbringe gyldigt ID, når du rejser med dit SMS-Erhvervskort.

Som ID accepteres pas, kørekort eller sygesikringsbevis.

Senest opdateret 8. juni 2023

1156

af dine kolleger er allerede tilmeldt vores interne nyhedsbrev

Tilmeld dig Ishøj indefra nu