Hvad søger du?

Hvordan er det lige med særlig feriegodtgørelse/ferietillægget vi får udbetalt hvert år?

Den 3. og sidste del af ferietillægget for i år bliver udbetalt med lønudbetalingen pr. 31.08.2023. Ferietillægget beregnes som 1% af den ferieberettiget løn optjent i juni, juli og august 2023.

Hvordan er der lige med særlig feriegodtgørelse /ferietillægget vi får udbetalt hvert år?

Tidligere fik vi udbetalt særlig feriegodtgørelse pr. 30. april for optjening fra foregående ferie år.

Denne særlig feriegodtgørelse indeholdt både 1% Ferietillæg jf. ferieloven og det forhøjet ferietillæg jf. din overenskomst. Begge lev samlet og udbetalt, nemlig med udgangen af april måned.

Efter den nye ferielov med ”samtidighedsferie” er trådt i kraft er denne særlig feriegodtgørelse delt op, og bliver udbetalt i rater, hhv. 30 april, 31. maj, og 31. august.

Særlig feriegodtgørelse = forhøjet ferietillæg fra overenskoms (udbetales. 30. april)* , og  1% ferietillæg jf. fra ferielove.(udbetales d. 31. maj og 31. august)**

*Det forhøjede tillæg procent jf. din overenskomst, bliver optjent for et helt kalenderår og bliver udbetalt senest 30. april det efterfølgende år.

**Ferietillæg på 1 procent jf. ferieloven og bliver optjent og udbetalt i to dele.

  • En del bliver optjent i perioden 1/9-31/5 og udbetalt ultimo maj måned.
  • En del bliver optjent i perioden 1/6-31/8 og udbetalt ultimo august måned.

Med venlig hilsen,

Lønteamet 

Senest opdateret 11. august 2023

1156

af dine kolleger er allerede tilmeldt vores interne nyhedsbrev

Tilmeld dig Ishøj indefra nu