Hvad søger du?

Besparelserne bliver mindre end først forventet 

Rådighedskataloget for budget 2024 er nu sendt i høring. Vi har spurgt kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen, hvad budgettet kommer til at betyde for os som medarbejdere  

En økonomisk status i foråret viste et behov for et rådighedskatalog på 20,5 millioner kroner. Derfor bad byrådet de politiske fagudvalg og administrationen om at indlevere forslag til besparelser i et rådighedskatalog.

Men siden er tallene blevet bedre, forklarer Kåre Svarre Jakobsen.

”Vi er nu nede på en ubalance i budgettet på cirka fem millioner, hvilket heldigvis er en hel del mindre end først forventet. Derfor bliver behovet for besparelser mindre, og vi behøver ikke længere at frygte, at alle forslagene i rådighedskataloget skal gennemføres,” siger Kåre Svarre Jakobsen og tilføjer:

”Undervejs i de politiske forhandlinger vil der komme ønsker på bordet til nye investeringer. Og da vores politikere ikke har nye penge at investere indenfor servicerammen, skal de vælge at tage fra ét område for at have råd til at investere i et andet. Her vil de også kigge i rådighedskataloget.”

Udvidelser i budgettet på flere områder

Hvad betyder det i forhold til personalestillinger?

”Det er jo aldrig sjovt med besparelser, men denne gang forventer jeg, at det bliver en mild omgang, hvor vi ved nedlæggelser af stillinger vil arbejde på, at det gøres ved naturlig afgang eller omrokeringer, forklarer Kåre Svarre Jakobsen.

Den gode nyhed i budgettet er ifølge kommunaldirektøren, at der allerede er indlagt penge til udvidelser på flere områder.

”Ældreområdet og det specialiserede område får tilført flere pengene, så serviceniveauet kan blive opretholdt. Det betyder, at vi skal ud og ansætte flere folk,” siger Kåre Svarre Jakobsen.

Rådighedskatalog i høring

Rådighedskataloget er nu sendt i høring frem til den 5. september, og Kåre Svarre Jakobsen opfordrer alle lokal-MED til at komme med høringssvar.

”Høringssvarene er vigtige, fordi byrådet tager dem med i deres overvejelser, når de skal prioritere, så det er vigtigt, at I bruger høringsfasen til at sætte ord på, hvilke konsekvenser en eventuel besparelse kan have, siger Kåre Svarre Jakobsen og tilføjer:

”Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke fagudvalgene og administrationen for arbejdet med at levere forslag til besparelser, som nu er blevet samlet i rådighedskataloget. Tak for indsatsen.”

Rådighedskataloget er i høring fra onsdag den 16. august til den 5. september.

Se budgetmaterialet og læs om høring og den videre budgetproces her

Senest opdateret 1. september 2023

1156

af dine kolleger er allerede tilmeldt vores interne nyhedsbrev

Tilmeld dig Ishøj indefra nu